Văn hoá
Lâm Đồng: Khai đàn Pháp hội Dược sư cầu quốc thới dân an tại chùa Giác Hải

Lâm Đồng: Khai đàn Pháp hội Dược sư cầu quốc thới dân an tại chùa Giác Hải

31/05/2020 10:03 Chiều

Tối ngày 30/5/2020 (8/4 nhuận năm Canh Tý) sau thời trì tụng kinh Dược Sư tại chùa Giác Hải, thị trấn Thạnh Mỹ, huyện Đơn Dương, tỉnh Lâm Đồng; Đại đức Thích Trí Định đã tổ chức lễ Khai Đàn Dược Sư, tạ Phật, phóng sanh tu phước, nguyện ...