Văn hoá
Hãy chia sẻ Thiệp, hình ảnh kính mừng Phật Đản

Hãy chia sẻ Thiệp, hình ảnh kính mừng Phật Đản

21/05/2018 4:33 Sáng

Để bày tỏ lòng tôn kính với đức Phật Tổ Thích Ca Mâu Ni, nhân ngày Đại lễ Phật Đản PL.2562 – DL.2018. Kính mong những người con trai lành, con gái lành của đức Thế Tôn thay ảnh bìa của trang nhà mình, bằng ảnh bìa có đức ...