Văn hoá
Buông xả để chuyển hóa

Buông xả để chuyển hóa

28/02/2020 2:44 Chiều

Buông xả ở đây không phải là buông tha hay là chối bỏ chạy trốn cuộc đời, mà buông xả các tâm niệm xấu ác tổn người hại vật, tâm tham lam, oán giận, si mê. Để chuyển hóa được nghiệp nhân xấu ác, chúng ta phải biết muốn ...