Văn hoá
Tâm thư của cha gửi con trai

Tâm thư của cha gửi con trai

05/08/2020 9:28 Sáng

Chỉ khi ép mình vào một ngôi trường tốt thì con mới có cơ hội để đồng hành với những người giỏi. Khi con ở trong môi trường mà xung quanh mình toàn những người giỏi, tự nhiên sẽ có một luồng sức mạnh ép con phải trưởng thành. ...