Văn hoá
Chương trình Pháp hội của ngài Gyalwa Dokhampa cùng Tăng đoàn Phật giáo Drukpa tại Việt Nam

Chương trình Pháp hội của ngài Gyalwa Dokhampa cùng Tăng đoàn Phật giáo Drukpa tại Việt Nam

02/01/2019 9:21 Sáng

Với tâm nguyện mang lại lợi ích an lạc cho các đệ tử hữu duyên nói riêng và chúng sanh nói chung, Ngài Nhiếp Chính Vương Gyalwa Dokhampa (Khamtrul Rinpoche) phát nguyện hàng năm vào dịp Tết dương lịch, ngài sẽ về Việt nam để giảng pháp và cử ...