Văn hoá
Tỏa sáng đêm Di Đà tại chùa Hoằng Pháp

Tỏa sáng đêm Di Đà tại chùa Hoằng Pháp

13/01/2018 6:08 Sáng

Không biết từ bao giờ, đời sống tâm linh đã gắn liền với mỗi người dân Việt. Dù cho chúng ta có ở đâu trên khắp mọi miền Tổ quốc, từ thôn quê đến thành thị, từ miền núi đến đồng bằng. Hay có đi ngược về xuôi trên ...