Tu học
Học viện Hoa Kỳ nghiên cứu về bí mật tâm thức

Học viện Hoa Kỳ nghiên cứu về bí mật tâm thức

16/08/2017 11:45 Sáng

Các nhà nghiên cứu từ Học viện Hoa Kỳ đang nghiên cứu về những nhà sư ở Bylakuppe để mở các bí mật của tâm thức. Khoảng 1 giờ chiều tại Đại học Tu viện Sera Jey ở Bylakuppe, huyện Mysuru, bang Karnataka, Ấn Độ. Trên khắp khuôn viên ...