Tu học
Ba chàng trai 9x kể chuyện… yêu chính mình

Ba chàng trai 9x kể chuyện… yêu chính mình

18/01/2018 5:14 Chiều

“Nếu không thương yêu được bản thân thì ta không thể thương yêu được bất cứ một loài nào khác, hay một ai khác. Khả năng thương yêu của chúng ta tùy thuận nơi khả năng thương yêu chính bản thân mình”, Thiền sư Thích Nhất Hạnh chia sẻ ...