Tu học
Hòa thượng Thích Gia Quang: Phóng sinh cần phải vô tư, tự nhiên

Hòa thượng Thích Gia Quang: Phóng sinh cần phải vô tư, tự nhiên

20/02/2019 9:18 Sáng

Trong Phật giáo, phóng sinh được xem là một nét đẹp đã có từ lâu. Tuy nhiên để việc phóng sinh thực sự đúng nghĩa thì người Phật tử khi phóng sinh cần có cái tâm, phải vô tư, tự nhiên – Hòa thượng Thích Gia Quang chia sẻ. ...