Tu học
Lợi ích tụng Kinh niệm Phật

Lợi ích tụng Kinh niệm Phật

17/10/2019 4:03 Chiều

Tụng Kinh niệm Phật (Tụng là đọc, niệm là nhớ là miệng đọc tâm nhớ, tâm và miệng hợp nhất, nhất tâm đọc và nhớ lời Kinh và danh hiệu của Phật. Tụng Kinh niệm Phật của hàng xuất gia hay tại gia để tỉnh thức tâm linh, kiến ...