Tu học

Sống ở đời chớ nên giành giật, mọi sự đã có trời xanh an bài

12/10/2018 8:16 Sáng

Mỗi khi bạn gặp khó khăn, đau khổ, hãy đừng vì vậy mà buông bỏ, hãy đợi thêm chút nữa mọi chuyện sẽ tốt đẹp cả thôi. Hãy tin rằng mọi chuyện trên đời này đều đã được sắp xếp một cách tốt nhất. Hãy đợi đã, chớ vội ...