Tu học
Nếu bạn stress nặng, hãy tìm Thiền buông thư

Nếu bạn stress nặng, hãy tìm Thiền buông thư

08/12/2018 3:24 Chiều

Chúng ta đã tích tụ những căng thẳng lâu ngày trong thân thể qua cách sống hằng ngày của mình trong việc ăn, uống, sinh hoạt. Vì thế sức khỏe của chúng dần dần bị hao mòn. Thiền buông thư là cơ hội để cho thân tâm được nghỉ ...