PG Gia Lai hội nghị góp ý sửa đổi Dự thảo Hiến pháp

15/03/2013 4:55 Chiều

Hội nghị diễn ra tại văn phòng BTS GHPGVN tỉnh (chùa Bửu Nghiêm, 54 Lý Thái Tổ, TP.Pleiku, Gia Lai) do BTS tổ chức vào ngày 13-3-2013.

Hội nghị góp ý sửa đổi Dự thảo Hiến pháp 1992 của PG Gia Lai

HT.Thích Từ Hương, thành viên HĐCM GHPGVN, chứng minh BTS GHPGVN tỉnh Gia Lai; HT.Thích Tâm Tường, Ủy viên HĐTS GHPGVN, Trưởng BTS GHPGVN tỉnh cùng chư tôn đức Tăng Ni Ban Thường trực, trụ trì các tự, viện, tịnh xá, các ban ngành và Phật tử quang lâm chứng minh, tham dự.

Về chính quyền có: ông RMah H’Aliu, đại diện Ban Dân vận Tỉnh ủy; ông Nguyễn Hồng Thái, đại diện UBMTTQVN tỉnh.

Chư tôn đức và Phật tử tham gia Hội nghị

Tại Hội nghị, chư tôn đức Tăng Ni lắng nghe Thông tư số 005/TT/HĐTS ngày 8-1-2013 của HĐTS GHPGVN và góp ý sửa đổi Hiến pháp. Đồng thời thống nhất ý kiến và sẽ có tổng hợp ý kiến sửa đổi Hiến pháp kính trình lên T.Ư GHPGVN trong thời gian gần nhất.

Theo Giác Ngộ

Các tin đã đăng