Giới trường chùa Huệ Nghiêm: giới tử học nghi thức Thiền gia

11/09/2013 1:55 Chiều
Nằm trong chương trình Đại Giới Đàn, ngày 6-8 Quý Tỵ, giới tử Tỳ kheo tại giới trường chùa Huệ Nghiêm đã được chư Tôn đức Ban Dẫn thỉnh hướng dẫn thực hành các nghi thức Thiền gia trước khi đăng đàn thọ Cụ túc giới. 

Nằm trong chương trình Đại Giới Đàn, ngày 6-8 Quý Tỵ giới tử Tỳ kheo tại giới trường chùa Huệ Nghiêm đã được chư Tôn đức Ban Dẫn thỉnh hướng dẫn thực hành các nghi thức Thiền gia trước khi đăng đàn thọ Cụ túc giới.

Theo đó, sáng ngày 6-8 Quý Tỵ, theo sự thỉnh cầu của giới tử TT. Thích Tâm Mãn đã thuyết giảng về ý nghĩa và bổn phận của người xuất gia đối với tứ trọng ân, cũng như công đức hành trì luật nghi trong tứ oai nghi, để tương lai xứng đáng làm người mô phạm nhơn thiên, hóa độ chúng sanh.

gioidanquangduc_giaogioi7.jpg
TT. Thích Tâm Mãn 
gioidanquangduc_giaogioi16.jpg

gioidanquangduc_giaogioi32.jpg

Buổi chiều cùng ngày, TT. Thích Lệ Trang – Đệ nhất dẫn thỉnh đàn Tỳ kheo đã đăng tòa giáo giới phương thức lễ lạy, trì bát thọ thực, thuyết Tam đàn diễn nghĩa
gioidanquangduc_giaogioi40.jpg
Theo Thpgtphcm.vn

Các tin đã đăng