Đồng Tháp: Sắp tổ chức Đại giới đàn Vĩnh Đạt

27/03/2013 9:50 Sáng

Theo đó, từ ngày 18 đến ngày 21-4-2013 (nhằm ngày 9 đến 12-3-Quý Tỵ), Đại giới đàn Vĩnh Đạt do BTS GHPGVN tỉnh Đồng Tháp tổ chức sẽ diễn ra tại hai địa điểm, gồm: chùa Phước Hưng, phường 1, thị xã Sa Đéc (Giới đàn Tăng) và Giới đàn Ni ở chùa Phước Huệ (phường 1, thị xã Sa Đéc)

Chư tôn đức lãnh đạo GHPGVN tỉnh Đồng Tháp thảo luận, triển khai Phật sự 2013

BTC Đại giới đàn vừa ra thông báo, cho biết, đã phát hành và đang nhận hồ sơ thọ giới kể từ ngày 24-3-2013 đến hết ngày 15-4-2013 (nhằm mùng 6-3-Quý Tỵ) tại chùa Bửu Quang (văn phòng BTS GHPGVN tỉnh Đồng Tháp, thuộc phường 1, thị xã Sa Đéc).

Được biết, khi phát tâm thọ giới, giới tử phải tập trung về địa điểm tổ chức giới đàn trước ngày 18-4-2013. Riêng giới tử thọ Bồ-tát giới tập trung tại chùa Phước Hưng lúc 17 giờ ngày 21-4-2013 (nhằm ngày 12-3-Quý Tỵ).

Để biết thêm chi tiết, vui lòng liên hệ trực tiếp tại văn phòng BTS GHPGVN tỉnh Đồng Tháp.

Chúc Thiệu

Theo Giác Ngộ

Các tin đã đăng