Đêm Hoa Đăng cầu nguyện trên Facebook

30/03/2013 6:08 Sáng

Mừng vía Quan Âm để cùng nhau gửi những ngọn đèn tươi sáng dâng cúng dường Bồ Tát Quán Thế Âm với sự thành tâm trong sáng của chúng ta trên Facebook.

Để tưởng niệm hồng ân Tam Bảo và hạnh nguyện độ sinh của Đức Quán Thế Âm, ngoài các thiện sự các bạn làm trong cuộc sống đời thường, Facebook Phật Pháp Quán Thế Âm Bồ Tát xin gửi lời kêu gọi mọi người tham gia sự kiện “Đêm Hoa Đăng cầu nguyện trên Facebook”
Mừng vía Quan Âm để cùng nhau gửi những ngọn đèn tươi sáng dâng cúng dường Bồ Tát Quán Thế Âm với sự thành tâm trong sáng của chúng ta trên Facebook. Mong rằng trong đêm hoa đăng, trang Facebook mang danh hiệu Quán Thế Âm Bồ Tát có thể được ngập tràn trong ánh sáng từ những ngọn đèn của các bạn dâng đến Đức Quán Thế Âm Bồ Tát.
Như tất cả mọi người đã biết, ngày Vía Đức Quán Thế Âm Bồ Tát đản sanh (ngày 30/3/2013 DL: 19/2 âm lịch) đang đến gần. Tất cả những người con học Phật chúng ta hẳn đều không thể khỏi hết lòng quy ngưỡng, nương tựa, tôn kính Đức Đại Từ Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát và hạnh nguyện cứu độ chúng sinh lớn lao không thể nghĩ bàn của Ngài. Ngài như người mẹ hiền thương sót con thơ mà không ngại ngần ứng hóa hiện cứu độ chúng ta nơi cõi Ta Bà này, đó thật là đại phước duyên cho tất cả chúng ta vậy.
Bằng lòng kính ngưỡng Đức Quán Thế Âm Bồ Tát, chúng ta đều nên tinh tấn tu tập, làm các thiện sự phước lành trong cuộc sống và đạo pháp để dùng đó làm công đức thù thắng cúng dường cho Ngài và chư Tam Bảo khắp mười phương. Sau nữa đối với những người sử dụng mạng xã hội Facebook như chúng ta cũng nên thực hiện chút điều gì đó trên Facebook để có thể thể hiện tâm vui mừng, ngưỡng vọng của mình cho ngày vía sắp đến.
Vì vậy, để tưởng niệm hồng ân Tam Bảo và hạnh nguyện độ sinh của Đức Quán Thế Âm, ngoài các thiện sự các bạn làm trong cuộc sống đời thường, Facebook Phật Pháp Quán Thế Âm Bồ Tát xin gửi lời kêu gọi mọi người tham gia sự kiện “Đêm Hoa Đăng cầu nguyện trên Facebook”
Đối tượng tham gia: tất cả mọi người dùng có lòng quy ngưỡng đến Đức Quán Thế Âm Bồ Tát.
Địa điểm: trang Facebook Phật Pháp Quán Thế Âm Bồ Tát (http://www.facebook.com/quantheam).
Thời gian: Bắt đầu từ 6h tối ngày 30/3/2013 DL (19/02 ÂL – Ngày Vía) đến hết ngày vía.
Theo Phật giáo Việt Nam

Các tin đã đăng