Thẻ đánh dấu

Các bài viết được gán thẻ "yêu chuộng hòa bình"

Vì sao Phật giáo được bầu chọn là tôn giáo tốt nhất trên thế giới?

Có lẽ ai trong chúng ta cũng từng nghe nói: Đạo nào cũng tốt. Mặc dù vậy, nhưng chỉ có Phật giáo đã nhận được một vinh danh vô cùng cao quý là giải thưởng Tôn giáo tốt nhất thế giới. Từ năm 2009, Phật giáo đã được tôn vinh là Tôn giáo tốt nhất ...