Thẻ đánh dấu

Các bài viết được gán thẻ "ý nghĩa vu lan"

Thổn thức vu lan nhớ mẹ
Thổn thức vu lan nhớ mẹ
14/07/2019 3:24 Chiều

Hãy yêu khi mẹ còn trên dương thế. Dù con đi suốt cả cuộc đời, cũng không bao giờ nghe hết những lời mẹ ru. Đức Phật dạy rằng, ai muốn báo hiếu cha mẹ, đến ngày Rằm tháng Bảy đặt thức ăn ngon vào bồn, đem cúng thập phương tự tứ tăng chúng, để cầu nguyện, cha mẹ hiện tiền sẽ được sống lâu, không bệnh, ...