Thẻ đánh dấu

Các bài viết được gán thẻ "Ý nghĩa ngày rằm tháng bảy – Mùa báo hiếu của người con Phật"

Ý nghĩa ngày rằm tháng bảy – Mùa báo hiếu của người con Phật

Là Phật tử, hãy ghi nhớ lời Phật dạy để hàng ngày tu niệm, hồi hướng công đức về cho tiên nhân của mình. Mùa Vu Lan năm nay, chúng ta cùng tìm hiểu ý nghĩa của ngày Rằm tháng Bảy, mùa Vu lan – mùa báo hiếu của những người con Phật . “Vu ...