Thẻ đánh dấu

Các bài viết được gán thẻ "Ý nghĩa của việc cúng 49 ngày cho người quá vãng"

Việc cúng 49 ngày cho người quá vãng có ý nghĩa gì?

Việc con cháu tụng kinh niệm Phật cho người thân của mình trong vòng thời gian 49 ngày, đó là điều rất quý kính. Đây cũng là noi theo trong kinh dạy mà Phật tử làm theo. Tuy nhiên, điều quan trọng là trong khi tụng niệm, mọi người phải thành tâm, đem hết lòng ...