Thẻ đánh dấu

Các bài viết được gán thẻ "Xúc động khóa tu cuối năm của đạo tràng người khiếm thị"

Khóa tu “Một ngày an lạc” cuối cùng của năm được tổ chức tại Ni viện Kiềm Đàm (Q.3, TP.HCM) ngày 14-1, có 350 người khiếm thị ở TP.HCM và các tỉnh lân cận tham gia, với niềm xúc động vì có một nơi nương tựa tu học – để hiểu, hành giáo pháp, vượt qua chướng ngại ...