Thẻ đánh dấu

Các bài viết được gán thẻ "xuân hoằng pháp"

Xuân Hoằng Pháp
Xuân Hoằng Pháp
13/01/2020 2:08 Chiều

Đông tàn, Xuân đến, một điệp khúc mãi hiện hữu trên cõi thế gian. Vẫn cái nắng ấm áp, bầu trời xanh ngắt, đàn chim ríu rít hoan ca, vẫn khúc nhạc vui cho đời thêm thi vị. Xuân, Hạ, Thu, Đông luôn chuyển mình sinh diệt của thời gian. Mùa Xuân chiếm ngôi vị ...