Thẻ đánh dấu

Các bài viết được gán thẻ "xuân di lặc"

Mùa xuân & Tuổi xuân
Mùa xuân & Tuổi xuân
18/01/2015 6:05 Chiều

Đất trời có mùa xuân, con người có tuổi xuân. Mùa xuân của đất trời đầy hoa thơm sắc thắm, tuổi xuân của con người đầy sức sống tình yêu. Mùa xuân đi còn trở lại, tuổi xuân đi rồi là qua mãi mãi… Ta đón xuân mỗi năm với những cảm xúc mới, xuân ...