Thẻ đánh dấu

Các bài viết được gán thẻ "vô ưu"

Vô ưu
Vô ưu
04/06/2019 11:08 Sáng

Luang Por Liem Thitadhammo1, một Tăng sĩ Phật giáo theo truyền thống tu trong rừng (Forest Monastery), sinh năm 1941, ở tỉnh Sri Saket thuộc Đông bắc Thái Lan. Sau khi thọ Đại giới ở tuổi 20, ngài tu học tại một số chùa, đến năm 1969 gia nhập hệ phái Forest Tradition dưới sự hướng dẫn của cao tăng ...