Thẻ đánh dấu

Các bài viết được gán thẻ "Tu trong cảnh tại gia"

Tu trong mọi hoàn cảnh
26/10/2019 8:23 Sáng

Chúng ta là con người chưa có ai toàn hảo, cần phải biết tu để chận đứng những điều xấu dở xuất phát từ ba nghiệp của mình. Đồng thời chúng ta khéo nuôi dưỡng những hành động tốt đẹp từ thân miệng ý phát ra. Dừng ác nuôi thiện là điều không thể thiếu, ...