Thẻ đánh dấu

Các bài viết được gán thẻ "tu hành"

Cánh cửa chùa có mở rộng với người tu hành đồng tính hay không?

HỎI: Người đồng tính có được xuất gia đi tu hành và thọ Đại giới không ? ĐÁP: Chính Đức Phật cũng không phê phán về mặt đạo đức đối với những hành động tình dục đồng tính. Những nguồn tư liệu sớm nhất cho thấy rằng đồng tính luyến ái không được bàn luận như là vấn đề đạo đức. Tuy nhiên, có rất nhiều cuộc trao đổi về hoạt ...

Người đắc đạo rồi có còn đau khổ không?

Thưa quý thầy, phàm là người đã tu hành đắc đạo, liệu có còn đau khổ nữa không? Đáp: Theo Mi Tiên vấn đáp, khi đức Vua hỏi: Phàm là người tu hành đắc đạo, là bậc vô sanh, người đã Niết bàn, thì còn đau khổ chút ít nào không? – Một chút ít ...

Tu mau kẻo trễ
Tu mau kẻo trễ
11/06/2019 11:11 Sáng

Làm bất cứ việc gì, muốn thành công cần phải có sức khỏe, thông minh, nhất là ý chí, nghị lực, nhiệt tâm của tuổi trẻ. Tu tập cũng vậy, trẻ và khỏe là một lợi thế lớn, giúp hành giả duy trì kham nhẫn khó khăn, tinh tấn bền bỉ, miệt mài thiền định, ...

Tu hành rốt cuộc là gì?
Tu hành rốt cuộc là gì?
11/06/2019 11:02 Sáng

Tu hành là gì? Có phải nhất định cần thoát ly cuộc sống, chạy vào trong chùa niệm kinh lạy Phật, có phải nhất định cần chuyên chú đả tọa ngồi thiền, đọc sách tu sửa tâm tính hay không? Tu hành ngay trong cuộc sống, cần phải dũng cảm hơn những người tu ẩn ...