Thẻ đánh dấu

Các bài viết được gán thẻ "tứ động tâm"

Công đức chiêm bái Tứ động tâm

HỎI: Tôi có nghe một số người nói rằng, người khuyết tật chiêm bái Tứ động tâm ở đất Phật (Ấn Độ) thì kiếp sau sẽ được lành lặn. Người hội đủ duyên lành chiêm bái Tứ động tâm khi chết cũng được phước báo sinh thiên. Xin quý Báo giải đáp dùm có đúng không? ...