Thẻ đánh dấu

Các bài viết được gán thẻ "tu"

Ý nghĩa của chữ ‘tu’ là tu tâm sửa tánh

“Nét đẹp của người tu tại gia” là cuộc sống chân thật hồn nhiên, một nhân cách trong sạch và một tâm Bồ Tát tại gia vô chấp vô phân biệt, vượt qua được hình tướng xuất gia, nhưng vẫn có thể thành tựu đạo nghiệp. Người muốn tu, ở hoàn cảnh nào cũng tu ...

Căn tu là gì?
Căn tu là gì?
13/07/2020 3:53 Chiều

Căn tu không phải là một cái gì đó kỳ bí khó hiểu để người ta phải quá bóng bẩy về hình tượng của nó. Căn ở đây chính là căn nghiệp. Nghiệp thì có nghiệp thiện và bất thiện. Nghiệp thiện gieo trồng thì cho ra kết quả tốt. Nghiệp ác gieo trồng thì ...

Nguồn gốc và ý nghĩa của An cư kiết hạ

Không chỉ giảng giải về nguồn gốc ý nghĩa của an cư kiết hạ, mà hơn cả như thế, bài giảng dưới đây của Thiền sư Thích Thanh Từ còn cho chúng ta thấy nhiều nguyên nhân và lợi lạc sâu xa của an cư kiết hạ mang lại. Nguồn gốc an cư kiết hạ ...