Thẻ đánh dấu

Các bài viết được gán thẻ "Trường Trung cấp Phật học tổ chức thi học kỳ cuối năm"

TP. HCM: Trường Trung cấp Phật học tổ chức thi học kỳ cuối năm

Sáng nay, ngày 6/1/2020 (nhằm ngày 12/12 Kỷ Hợi) tại Trường Trung Cấp Phật Học TP. Hồ Chí Minh (Đường số 8, Phước Bình, Quận 9, TP. HCM) đã tổ chức thi học kỳ cuối năm cho các Tăng Ni sinh. Quan tâm đến công tác giáo dục và đào tạo, đặc biệt là đối ...