Thẻ đánh dấu

Các bài viết được gán thẻ "Trường Đại học Sư phạm TP.HCM đào tạo cử nhân sư phạm mầm non hệ vừa làm vừa học"

Học viện Phật giáo VN tại TP.HCM: Tuyển sinh sư phạm mầm non khóa II

Học viện Phật giáo VN tại TP.HCM: Tuyển sinh sư phạm mầm non khóa II Hôm nay, 16-9, Học viện Phật giáo VN tại TP.HCM ra thông báo số 278/TB-HVPG về tuyển sinh đào tạo sư phạm mầm non vừa làm vừa học khóa II (2019-2023). Theo đó, Học viện liên kết với Trường Đại ...