Thẻ đánh dấu

Các bài viết được gán thẻ "trịnh công son"

Nhạc sĩ Trịnh Công Sơn nói về Phật giáo

Là nghệ sĩ và là một Phật tử, Trịnh Công Sơn có cách cảm nhận về Phật giáo của riêng mình. Theo cách cảm nhận đó, triết lý đạo Phật đã đi vào thế giới thanh âm và làm nên một trong những nét riêng của “dòng nhạc Trịnh”. Biểu trưng của Google ngày hôm ...