Thẻ đánh dấu

Các bài viết được gán thẻ "Tri túc đệ nhất phú: Bằng lòng với hiện tại"

Lời Phật dạy mang lại sự giàu có (II)

Trong con mắt người đời thì ai có nhiều tài sản khác là giàu có; người có được vợ đẹp, con xinh khiến người khác không khỏi thèm muốn và ghen tị. Nhưng điều quan trọng hơn cả là sự giàu có đó có tồn tại mãi trong sự vô thường của mọi vật vốn ...