Thẻ đánh dấu

Các bài viết được gán thẻ "tri lieu"

Chánh niệm là trị liệu hiệu quả cho bất ổn tinh thần

Nhóm người có các bất ổn tinh thần thực hành chánh niệm có được hiệu quả tương tự như ở người áp dụng liệu pháp hành vi nhận thức cá nhân (CBT) trong điều trị các biểu hiện bất ổn về mặt tâm thần như lo lắng và suy nhược tinh thần. Đây là kết ...