Thẻ đánh dấu

Các bài viết được gán thẻ "tri ân"

Lòng biết ơn cần có sự thể hiện đúng

Trong đạo Phật, lòng biết ơn không chỉ là một trong những yếu tố đạo đức, mà còn là pháp tu, được thực hành hàng ngày. Là pháp tu – trong ý nghĩa thực tập để chuyển hóa, làm thay đổi cuộc đời, nên chúng ta cũng cần hiểu đúng, để từ đó biết cách ...