Thẻ đánh dấu

Các bài viết được gán thẻ "Tránh chiếc áo từ bi"

Tránh chiếc áo từ bi
Tránh chiếc áo từ bi
30/11/2019 3:00 Chiều

Chuyện xưa kể rằng, có một hiệp khách bôn tẩu giang hồ. Người này rất giỏi võ công, lại có tâm trừ gian diệt bạo, bênh vực kẻ yếu thế. Ngày nọ hiệp khách đi ngang qua ngôi làng, gặp lúc bọn cướp đang cướp bóc của dân lành liền ra tay trừ bạo. Với ...