Thẻ đánh dấu

Các bài viết được gán thẻ "trang Wanderlust"

Việt Nam và 8 quốc gia sở hữu tượng Phật lớn nhất thế giới

Trang “Wanderlust” giới thiệu 8 quốc gia sở hữu 10 tượng Phật lớn nhất thế giới. Bức tượng Phật Di Lặc ở Tiền Giang, Việt Nam, cũng xuất hiện trong danh sách này. Tượng Phật Di Lặc tại Tiền Giang, Việt Nam Trong hơn 60 bức tượng ở chùa Vĩnh Tràng, thành phố Mỹ Tho, ...