Thẻ đánh dấu

Các bài viết được gán thẻ "trang nghiêm cử hành lễ Đại tường"

Lễ Đại tường Đại lão HT.Thích Tắc An

Hôm nay, 2-10 (4-9 ÂL), chư tôn đức lãnh đạo Giáo hội và môn đồ pháp quyến, chư Tăng chùa Thiền Tôn 2 (Q.2, TP.HCM) đã trang nghiêm cử hành lễ Đại tường Đại lão HT.Thích Tắc An, nguyên Thành viên HĐCM GHPGVN. Lễ tưởng niệm tại chùa Thiền Tôn 2, TP.HCM Chứng minh, tham ...