Thẻ đánh dấu

Các bài viết được gán thẻ "Trần Kim Lý"

Đắk Lắk: Trao quà đến bệnh nhân phong

Ngày 26-11, Ban Từ thiện Phật giáo TP.Bạc Liêu đã đến buôn Hạp, xã Ea Trang (huyện M’drak, Đắk Lắk). Trao quà đến các gia đình khó khăn Đoàn do bà Trần Kim Lý (Thường vụ Ban Từ thiện Phật giáo TP.Bạc Liêu) làm trưởng đoàn, đã thực hiện chương trình sẻ chia yêu thương, ...