Thẻ đánh dấu

Các bài viết được gán thẻ "TP.HCM: Quận uỷ chúc mừng Phật Đản Ban Trị sự Phật giáo Quận 3"

Vừa qua, chiều ngày 29/4, phái đoàn Quận uỷ Quận 3 đã có chuyến thăm và chúc mừng Đại lễ Phật Đản PL.2564 đến chư Tôn đức Ban Trị sự Quận, tại Văn phòng Ban Trị sự (số 12/3 Kỳ đồng, Quận 3). Phái đoàn Quận 3 do ông Trần Trọng Tuấn – Thành uỷ ...