Thẻ đánh dấu

Các bài viết được gán thẻ "TP.HCM: Chùa Giác Ngộ tổ chức lễ Tri ân người thầy khai sáng nhân dịp 20/11"

TP.HCM: Chùa Giác Ngộ tổ chức lễ Tri ân người thầy khai sáng nhân dịp 20/11

Tối ngày 19/11/2020, Chùa Giác Ngộ trang nghiêm tổ chức buổi lễ “Tri ân người khai sáng”. Tham dự và chứng minh buổi lễ có TT. Thích Nhật Từ – Trụ trì Chùa Giác Ngộ, quý thầy cô giáo thọ các lớp học Phật pháp và Tăng đoàn. Đồng thời, quý giảng viên, học viên, ...