Thẻ đánh dấu

Các bài viết được gán thẻ "tổ chức lễ tốt nghiệp"

ọc viện Phật giáo VN tại Huế: Có thêm 142 tân cử nhân Phật học

 Sáng nay, 15-9, Học viện Phật giáo VN tại Huế đã long trọng tổ chức lễ tốt nghiệp, 0(2015-2019) và tổng khai giảng chương trình đào tạo thạc sĩ Phật học khóa I, cử nhân Phật học khóa IX và X, năm học 2019-2020.   Chư tôn đức giáo phẩm chứng minh Quang lâm chứng ...