Thẻ đánh dấu

Các bài viết được gán thẻ "tình yêu"

Tình yêu không có lỗi, lỗi ở…

Hãy học cách bao dung cho người mình yêu, đó chính là con đường để gắn kết bên nhau. Bởi cuộc sống vô thường, mỗi chúng ta đều không biết ngày mai rồi sẽ ra sao, kẻ ở người đi đôi khi chỉ trong khoảnh khắc… Một cặp vợ chồng 40 năm chung sống với ...

Thả cho nó bay…
Thả cho nó bay…
18/06/2019 2:29 Chiều

Yêu đấy, thương đấy rồi đến khi chia tay, cảm xúc yêu thương không còn nữa, thay vào đó là sự đau đớn và hờn trách. Nhưng sự đau đớn này da thịt bạn không đòi hỏi, người ấy không ép buộc, chỉ là trong tư duy của bạn, cái đầu của bạn đang điều ...