Thẻ đánh dấu

Các bài viết được gán thẻ "tình thương"

Phật là tình thương
Phật là tình thương
27/04/2019 10:46 Sáng

Có những hờn giận tưởng chẳng bao giờ được hóa giải, có những nỗi buồn tưởng không thể nào nguôi ngoai, sẽ đi theo người ta đến cuối đời. Thế nhưng, khi yêu thương có mặt thì khoảng cách dần được xóa bỏ, mái ấm cũng từ đó hiện diện, hạnh phúc cũng theo đó ...