Thẻ đánh dấu

Các bài viết được gán thẻ "Tình nguyện"

Tình nguyện viên góp phần cho thành công Đại lễ Vesak

 Đó là nhận định từ buổi họp sáng 18-4, tại hội trường Điện Tam Thế – chùa Tam Chúc (thị trấn Ba Sao, H.Kim Bảng, Hà Nam) của Tiểu ban Tổ chức thanh niên, sinh viên tình nguyện thuộc Ủy ban Tổ chức Quốc gia Đại lễ Vesak Liên Hiệp Quốc 2019. Quang cảnh phiên ...