Thẻ đánh dấu

Các bài viết được gán thẻ "tỉnh Lâm Đồng"

Lâm Đồng: Chùa Giác Hải tổ chức c và đàn tràng Dược Sư Thất Châu năm Canh Tý

Tối ngày 11/2/2020 (nhằm ngày 18 tháng Giêng năm Canh Tý), trong không khí trang nghiêm thanh tịnh, chùa Giác Hải, (huyện Đơn Dương, tỉnh Lâm Đồng) đã tổ chức buổi lễ cầu  “Quốc Thái Dân An” và “đàn Tràng Dược Sư”. Buổi lễ dưới sự chứng minh của: Đại Đức Thích Trí Định – ...

Nhập kim quan cố Trưởng lão HT.Thích Tánh Hải

Tối 27-11 (nhằm ngày 2-11-Kỷ Hợi), Ban tổ chức lễ tang và môn đồ pháp quyến đã cung thỉnh nhục thân Trưởng lão HT.Thích Tánh Hải nhập kim quan tại chùa Phước Thiện (TP.Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng). Cử hành nghi thức nhập kim quan cố Trưởng lão HT.Thích Tánh Hải – Ảnh: Linh Toàn ...