Thẻ đánh dấu

Các bài viết được gán thẻ "tỉnh Kiên Giang"

Kiên Giang: Thông báo tổ chức Đại giới đàn Trí Thiền PL.2563 – DL.2019

Ngày đăng: 30/09/2019 Đăng bởi: Minh Triết GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM TỈNH KIÊN GIANG BAN TRỊ SỰ ————————Số :      /TB/BTS CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————————-Kiên Giang, ngày 30  tháng 9 năm 2019   THÔNG BÁO V/v Tổ Chức Đại Giới Đàn TRÍ THIỀN Kính ...

Kiên Giang: Đoàn Ủy ban Công tác phi Chính phủ nước ngoài thăm Trung tâm từ thiện xã hội Phật Quang

Sáng ngày 24/9/2019 (nhằm ngày 26/8 năm Kỷ Hợi) đoàn Uỷ ban Công tác phi Chính phủ nước ngoài (PCPNN) đã đến thăm, tham quan dự án dạy tin học đang triển khai cho các em học sinh tại Trung tâm từ thiện xã hội Phật Quang (TTTTXHPQ) thuộc xã Mỹ Lâm, huyện Hòn Đất,. ...