Thẻ đánh dấu

Các bài viết được gán thẻ "tín ngưỡng"

Đừng coi thường ngọn lửa của bó nhang

Đức Phật từng nhấn mạnh không nên coi thường một đốm lửa nhỏ, vì nó có thể bùng phát trở thành ngọn lửa lớn thiêu rụi cả khu rừng. Thắp hương ở lễ hội chùa Hương – Ảnh: Nam Trần Đầu xuân, lại rộ lên hiện tượng chen lấn đi lễ cầu tài xin lộc, ...