Thẻ đánh dấu

Các bài viết được gán thẻ "Tìm hiểu về nghiệp"

Nghiệp chi phối đời sống nhân sinh

 Ngày còn bán hàng rong ngoài đường, tôi gặp một phụ nữ, tuổi đã ngoài ba mươi. Mỗi lần chờ đi khách, chị hay ngồi nói chuyện với tôi. Người không xinh xắn, bụng lớn ngực lép, đi thì chân này đá chân kia, nhưng khá đắt khách. Bẵng đi một thời gian không thấy ...

Tìm hiểu về nghiệp
Tìm hiểu về nghiệp
18/07/2019 11:05 Sáng

 Trong nhà Phật, nghiệp có ý nghĩa rất rộng, rất sâu, bao hàm từ thô đến tế. Suốt ngày, con người chạy theo nghiệp này đến nghiệp khác – Ảnh minh họa Rộng, vì nghiệp hiện diện trong từng tư tưởng, tình cảm, hành vi, thân xác, vận mệnh của mỗi chúng sinh (trong đó ...