Thẻ đánh dấu

Các bài viết được gán thẻ "tiền nhiều để làm gì"

Tiền nhiều để làm gì?
Tiền nhiều để làm gì?
05/07/2019 3:29 Chiều

Tiền nhiều để làm gì ? Làm gì là quyền của mọi người, thậm chí anh có thể đem đi đốt, đốt trong các quán nhậu, đốt trong các điểm casino,…… Làm gì thì làm nhưng cũng nên nghĩ đến hậu quả của nó! Một câu hỏi thú vị của một doanh nhân tầm cỡ, ...