Thẻ đánh dấu

Các bài viết được gán thẻ "thuyết giảng"

Lịch thuyết giảng Tuần Phật đản – Vesak tại TP.HCM

Theo Văn phòng Ban Hoằng pháp GHPGVN TP.HCM, chào mừng Đại lễ Phật đản – Vesak PL.2563 tại TP.HCM, Ban Hoằng pháp sẽ tổ chức thuyết giảng tại các lễ đài Phật đản trung tâm của TP.  Lễ đài Phật đản PL.2563 tại Việt Nam Quốc Tự Theo đó, lịch thuyết giảng trong Tuần lễ ...