Thẻ đánh dấu

Các bài viết được gán thẻ "thuyết giảng"

Tăng Ni trẻ với nhiệm vụ hoằng pháp

Tăng Ni trẻ làm cách nào để thực hiện bổn phận thiêng liêng cao đẹp đó, khi vẫn còn là những học Tăng, học Ni đá cứng chân mềm? Hoằng pháp bằng cách nào? Làm thế nào để trở thành một vị pháp sư ngồi trên pháp tòa để giảng kinh thuyết pháp? “Hoằng dương chánh pháp, ...

Lịch thuyết giảng Tuần Phật đản – Vesak tại TP.HCM

Theo Văn phòng Ban Hoằng pháp GHPGVN TP.HCM, chào mừng Đại lễ Phật đản – Vesak PL.2563 tại TP.HCM, Ban Hoằng pháp sẽ tổ chức thuyết giảng tại các lễ đài Phật đản trung tâm của TP.  Lễ đài Phật đản PL.2563 tại Việt Nam Quốc Tự Theo đó, lịch thuyết giảng trong Tuần lễ ...