Thẻ đánh dấu

Các bài viết được gán thẻ "Thượng tọa Thích Đức Thiện"

Đại lễ Vu Lan 2019: Hướng tới sự trang nghiêm, văn minh, tránh mê tín dị đoan

Theo Thượng tọa Thích Đức Thiện – Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký HĐTS GHPGVN, mùa báo hiếu năm nay hướng tới nghi lễ trang nghiêm, văn minh, tránh mê tín dị đoan. Theo đó, các Ban Trị sự Phật giáo cả nước tổ chức lễ Vu Lan không đốt vàng mã, không cúng ...

Đại lễ Vu Lan 2019: Hướng tới sự trang nghiêm, văn minh, tránh mê tín dị đoan

Theo Thượng tọa Thích Đức Thiện – Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký HĐTS GHPGVN, mùa báo hiếu năm nay hướng tới nghi lễ trang nghiêm, văn minh, tránh mê tín dị đoan. Theo đó, các Ban Trị sự Phật giáo cả nước tổ chức lễ Vu Lan không đốt vàng mã, không cúng ...

Tiếp Đại sứ Thái Lan tại Trụ sở Trung ương Giáo hội

Ngày 4-7, Thượng tọa Thích Đức Thiện, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hội đồng Trị sự đã tiếp Đại sứ Đặc mệnh Toàn quyền Vương quốc Thái Lan tại Việt Nam – ông Tanee Sangrat tại chùa Quán Sứ (Hà Nội) – Trụ sở Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam (GHPGVN).  ...