Thẻ đánh dấu

Các bài viết được gán thẻ "Thức tỉnh mục đích sống"

Trưởng thành từ khóa tu mùa hè ở chùa Phổ Châu

Chiều 16-6, khóa tu mùa hè “Thức tỉnh mục đích sống” lần thứ nhất tại chùa Phổ Châu (huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam) đã kết thúc trong niềm hoan hỷ của tất cả mọi người, đặc biệt các bạn trẻ tham dự khóa tu. Đến với khóa tu, các bạn trẻ được trải nghiệm ...