Thẻ đánh dấu

Các bài viết được gán thẻ "thức ăn chay không độc"

Ăn chay, sát sinh và quả báo
Ăn chay, sát sinh và quả báo
08/11/2019 3:05 Chiều

Ăn chay mà nói, không kể là giữ được thân thể khỏe mạnh, hay tránh được nhân quả nghiệp báo, những lợi ích khác không thể nói cùng. Lại từ một người khuếch đại đến quốc gia xã hội, khiến cho xã hội an lành, thế giới hòa bình, có thể thấy lợi ích của ...