Thẻ đánh dấu

Các bài viết được gán thẻ "thuận duyên"

Tôi đi tu thiền: Thuận & nghịch duyên

Thuận và nghịch duyên – là chủ đề buổi pháp thoại được thầy Đức Long – giáo thọ Thiền phái Trúc Lâm chia sẻ với các thiền sinh trong khóa tu ngày 16-6-2019 tại thiền viện Trúc Lâm Hiện Quang (Long Thành, Đồng Nai).   Thầy Thích Đức Long, giáo thọ thiền viện giảng pháp ...