Thẻ đánh dấu

Các bài viết được gán thẻ "thủ đô hà nội"

Yêu Hà Nội
Yêu Hà Nội
29/12/2019 10:09 Sáng

“Gửi bạn nơi Hà Nội yêu mến trong tôi!   Không hiểu tại sao mỗi lần nghe bạn kể về Hà Nội, một cảm giác gì đó rất lạ lại xuất hiện trong tôi – mà tôi chẳng thể gọi được thành tên. Chỉ biết rằng thấy lòng nhớ nhung một miền đất xa xôi ...