Thẻ đánh dấu

Các bài viết được gán thẻ "Thông tư số 325/TT-BTS"

Thông tư hướng dẫn về xuất gia, quản lý tự viện tại TP.HCM

Ngày 16-9, Ban Thường trực Ban Trị sự (BTS) GHPGVN TP.HCM đã ban hành Thông tư số 325/TT-BTS hướng dẫn thực hiện các quy định về việc xuất gia, tu học, quản lý tự viện tại TP, do Trưởng lão HT.Thích Trí Quảng, Trưởng BTS Phật giáo TP ấn ký. Nội dung thông tư đề ...