Thẻ đánh dấu

Các bài viết được gán thẻ "thông tư"

TƯGH ra thông tư tổ chức Đại lễ Vu lan-Báo hiếu PL.2563

HT.Thích Thiện Nhơn, Chủ tịch Hội đồng Trị sự (HĐTS) GHPGVN ấn ký thông tư số 223/TT-HĐTS, ngày 18-7-2019 về việc tổ chức Đại lễ Vu lan – Báo hiếu PL.2563 – DL.2019, gởi đến Ban Trị sự (BTS) GHPGVN các tỉnh, thành phố Thông tư nêu: Vu lan là ngày lễ lớn trong Đạo ...