Thẻ đánh dấu

Các bài viết được gán thẻ "Thông báo về tang lễ"

Thông báo về tang lễ Đại lão Hòa thượng Thích Trí Quang

Do niên cao lạp trưởng cố Hòa thượng đã thuận thế vô thường, thu thần viên tịch vào lúc 21 giờ 45 ngày 08 tháng 11 năm 2019 nhằm ngày 12 tháng 10 năm Kỷ Hợi, Phật lịch 2563 tại chùa Từ Đàm, 1 Sư Liễu Quán, Phường Trường An, Thành phố Huế. Trụ thế ...