Thẻ đánh dấu

Các bài viết được gán thẻ "thịnh suy"

Lặng nhìn con sóng thịnh suy
Lặng nhìn con sóng thịnh suy
13/06/2019 12:51 Chiều

Thịnh suy nào cũng không quan trọng bằng nội tâm ta có dính mắc hay không, vì dính mắc đó là nguồn gốc luân hồi, là cô phụ với con đường giải thoát thênh thang… Chẳng biết nguyên nhân gì chùa lại bị cháy. Vị sư trụ trì trầm tĩnh trước sự tình không thể ...