Thẻ đánh dấu

Các bài viết được gán thẻ "thiếu vắng tình thương"

Nơi lạnh nhất không phải là Bắc cực mà là nơi thiếu vắng tình thương

Bạn có biết nơi ấm áp nhất là đâu không? Chính là trái tim của chúng ta. Và nơi ấy cũng chính là nơi lạnh nhất. Nghe có vẻ đối nghịch và bất hợp lý nhỉ? Nhưng chúng ta thử dừng lại và ngẫm nghĩ về câu nói ấy, sẽ nhìn ra được ý nghĩa ...